Ergin İnan

İpek Saten Üzeri Baskı, Edisyon: EA, 65x76 cm

Yalnızca 10'ar adet üretilmiştir. Sertifikalıdır. Eserlerin tümü Ergin İnan tarafından ıslak imzalıdır.