Ergin İnan

İpek Üzeri Baskı 2/10, 63x73 cm, Ergin İnan tarafından ıslak imzalı ve edisyonludur.